Publikacje

Przesłane na konferencję artykuły zostaną opublikowane w monografii (20 pkt. rozdział) lub w jednym z poniższych czasopism.

Czasopisma:

Kwalifikacja referatów do publikacji w wybranych czasopismach zostanie dokonana przez komitety redakcyjne czasopism. Teksty powinny zostać przygotowanie zgodnie z wymogami merytorycznymi i redakcyjnymi, określonymi przez redakcję wybranego czasopisma. Warunkiem publikacji referatu jest również uzyskanie pozytywnych recenzji (double-blind review). Referaty w czasopismach zostaną opublikowane po konferencji, zgodnie z harmonogramami wydawniczymi czasopism.

Prosimy o deklarację miejsca publikacji referatu na etapie przesyłania pracy oraz przygotowanie go zgodnie z wymogami redakcyjnymi wydawnictwa.

Monografia naukowa (20 pkt.)

Planowane jest również wydanie monografii naukowej w j. polskim, w której referaty konferencyjne zostaną opublikowane w formie rozdziałów (20 pkt. – wydawnictwo z listy MEiN). Monografia zostanie wydana do końca 2023 roku.

Tekst do monografii należy dostarczyć w formie elektronicznej (MS WORD), w rekomendowanej objętości tekstu do 25 tys. znaków typograficznych ze spacjami (wraz z tabelami, rysunkami i spisem bibliografii).

Wytyczne edytorskie dotyczące formatowania tekstu do monografii.

Na końcu tekstu proszę uzupełnić notę(y) biograficzną(e).