O konferencji

Cele i tematyka konferencji

Celem konferencji jest wymiana poglądów, prezentacja wyników badań oraz dyskusja naukowa na temat wyzwań, trendów oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju organizacji
w warunkach gospodarki cyfrowej.

Rozwój społeczno-gospodarczy w ostatnich dwóch dekadach determinowany był przez procesy cyfryzacji. Związane są one z przyspieszeniem i nasileniem stosowania technologii cyfrowych zarówno przez przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, jak również konsumentów i obywateli. Okres ten powszechnie określany jest jako gospodarka cyfrowa lub w szerszym, ogólnospołecznym wymiarze, era cyfrowa. Nowe technologie, wykorzystujące sztuczną inteligencję, zjawisko chmury obliczeniowej, internet rzeczy czy automaty i roboty, poprzez zwiększanie wydajności pracy, możliwość kreowania nowych modeli biznesowych, sieciowości, tworzą niespotykane do tej pory możliwości dla rozwoju organizacji. Z drugiej strony powodują konieczność zmian i podążania za tymi rozwiązaniami, co stwarza różnego rodzaju problemy i wyzwania organizacyjne. Tematyka konferencji dedykowania jest funkcjonowaniu organizacji w warunkach związanych z szansami, ale także wyzwaniami, jakie implikuje era gospodarki cyfrowej, wpisującymi się w szczególności w następujące obszary problemowe:

 • koncepcje i metody zarządzania w erze cyfrowej
 • innowacyjne modele biznesowe
 • źródła konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej w gospodarce cyfrowej
 • automatyzacja i robotyzacja procesów biznesowych
 • systemy informacyjne i informatyczne w zarządzaniu
 • kompetencje pracowników ery cyfrowej
 • kapitał intelektualny współczesnych organizacji
 • sztuczna inteligencja w przemyśle 4.0
 • organizacje typu SMART
 • Digitial Era Governance 
 • e-administracja
 • internet rzeczy
 • praca zdalna
 • zarządzanie wiedzą w erze cyfrowej
 • motywowanie pracowników wiedzy
 • rozwój organizacji po pandemii COVID-19
 • wyzwania ery postcyfrowej

Szczególnym wydarzeniem konferencji będzie uroczystość Jubileuszu 50-lecia pracy zawodowej prof. dr hab. Janusza Czekaja, wieloletniego Kierownika Katedry Metod Organizacji i Zarządzania, Prorektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Członka Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Nauczyciela i Mentora wielu pokoleń studentów oraz młodych pracowników nauki, Badacza zasłużonego dla rozwoju nauk o zarządzaniu w Polsce.

Ramowy program konferencji

W ramach konferencji przewidziane są sesje plenarne, w tym inauguracyjna i podsumowująca, tematyczne sesje panelowe oraz sesja jubileuszowa. Obok obrad konferencyjnych zaplanowano uroczystą kolację, wycieczkę w góry oraz kolację góralską. Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany w terminie późniejszym.

Rada programowa konferencji

Przewodniczący Rady:
Dr hab. Bernard Ziębicki, prof. UEK

Członkowie Rady:
Dr hab. Piotr Buła, prof. UEK
Dr hab. Paweł Cabała, prof. UEK
Prof. dr hab. Szymon Cyfert
Dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ
Prof. dr hab. Wojciech Dyduch
Dr hab. Joanna Dzieńdziora, prof. AWSB
Prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka
Dr hab. inż. Eryk Głodziński, prof. PW
Prof. dr hab. inż. Marian Hopej
Prof. dr hab. Kazimierz Jaremczuk
Prof. dr hab. Jarosław Karpacz
Prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz
Prof. dr hab. Dagmara Lewicka
Prof. dr hab. Bogdan Nogalski
Prof. dr hab. Agnieszka Szpitter
Dr hab. Małgorzata Tyrańska, prof. UEK
Prof. dr hab. Anna Wójcik-Karpacz
Prof. dr hab. Czesław Zając
Prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska