Fotorelacja

Pełny wywiad z Profesorem Januszem Czekajem

Skrócony wywiad z Profesorem Januszem Czekajem
Życzenia dla Prof. Janusza Czekaja z UEK składają Profesorowie J.W. Wiktor, A. Chochół, M. Ćwiklicki
Życzenia dla Profesora Janusza Czekaja z od pracowników Politechniki Łódzkiej
Życzenia dla Profesora Janusza Czekaja składa Prof. W. Dyduch

Andrzej Poniedzielski składa gratulacje i życzenia
Profesorowi Januszowi Czekajowi